เรียนวิทย์กับครูรัช : การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย ตอนที่ 1 

เรียนวิทย์กับครูรัช : การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย ตอนที่ 2 

ทดลองการใช้บอร์ดเกมlสารอาหารน่ารู้ เพื่อการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) กับสมาชิก PLC รอบที่ 1